www.kd-rekultivace.cz - sekání travin, údržba zeleně, výsadba, zalesňování, výřez, hnojení

Úvod | Kontakt
Služby
  • Sekání trávy - pro úpravu zeleně používáme bubnovou sekačka, křovinořezy

  • Výsadba zeleně - možnost výsadby nového porostu, křovin a trávy

  • Údržba zeleně - plošná údržba s možností aplikování postřiků

  • Řezání dřevin - kácení a výsek dřevin motorovou pilou

  • Ošetření dřevin - možnost ošetření dřevin před škůdci a zvěří nátěrem nebo postřikem

  • Úprava terénu - nepodajný a znehodnocený terén možno upravit

  • Úklid zelených ploch - možný úklid znečištěných ploch

  • Přeprava - jako dopravní prostředek využíváme Ford tranzit s velkou kapacitou

  • Jiné - možnost dohody na jiných pracích podobného charakteru